Vesistötyöt

Vesistötöissämme keskitymme tulvasuojeluun, tulvapatojen rakentamiseen sekä vesistöjen ennallistamiseen. Käytännönläheiset toimintatapamme ja ympäristöä kunnioittavat ratkaisumme varmistavat turvallisuuden ja luonnon tasapainon säilymisen.

Tulvasuojelun
maanrakennustyöt

Me ymmärrämme, että tulvasuojelu on elintärkeää kaupunkien ja kuntien turvallisuudelle, ja ilmastonmuutos voi tehdä Lapin kevättulvista entistä vuolaampia.  Olemme erikoistuneet tulvapatojen ja -vallien rakentamiseen, jotka suojaavat asuinalueita ja infrastruktuuria poikkeuksellisten tulvien aikana. Käyttämämme menetelmät takaavat tehokkaan suojan, ja työmme suunnitellaan aina huolellisesti paikalliset olosuhteet ja ympäristövaikutukset huomioiden.

Kysyttävää? Ota yhteyttä

Hannu Ekonoja

Liiketoimintajohtaja

Puh. +358 400 190 351


Luotettava yhteistyökumppani

Olemme ylpeitä voidessamme palvella julkista sektoria, tarjoten luotettavia ja kestäviä ratkaisuja vesistötyötarpeisiin. Kokemuksemme ja osaamisemme ansiosta voimme toteuttaa vaativiakin hankkeita aikataulussa ja budjetissa pysyen. Toimintamme on sertifioitu ISO 14001 ympäristöhallintajärjestelmän ja ISO 9001 laadunhallintajärjestelmän mukaisesti, joka on osoitus sitoutumisemme korkealaatuiseen ja ympäristöystävälliseen toimintaan.

Työmies istuu ja hymyilee kaivinkoneen ohjauskopissa.

 Olemme erikoistuneet tulvapatojen ja -vallien rakentamiseen, jotka suojaavat asuinalueita ja infrastruktuuria poikkeuksellisten tulvien aikana.

Vesistöjen ennallistaminen

Luontoarvot ovat meille tärkeitä. Vesistöjen ennallistamistyössä keskitymme palauttamaan vesistöjen alkuperäisen tilan ja edistämään luonnon monimuotoisuutta. Toteutamme hankkeita, jotka parantavat vesistöjen ekologista tilaa, kuten kalojen kutupaikkojen palauttamista ja vesikasvillisuuden hallintaa. Yhteistyössä asiakkaiden ja ympäristöasiantuntijoiden kanssa varmistamme, että jokainen projekti tukee sekä alueen ekologiaa että paikallisten asukkaiden tarpeita.

 • Vesistöiden kunnostustyöt, kuten ruoppaus ja pohjapadon rakentaminen
 • Kosteikkojen luominen ja vesistöalueiden maisemointi
 • Ranta-alueiden kunnostus ja stabilointi

Valmistuneet kohteet

Vesistöalueiden maanrakennushankkeiden kokenut toteuttaja

1. Kokenut työnjohto

Osaava työnjohto on avainasemassa laadukkaan ja tehokkaan urakoinnin toteuttamisessa. Työnjohtajamme ovat alansa asiantuntijoita, joilla on vuosien kokemus ja syvällinen tietämys maanrakennusalalta.

 

2. Monipuolinen kalusto

Monipuolinen kalusto on onnistuneen projektin perusta. Meidän kattava kalustovalikoimamme mahdollistaa erilaisten ja vaativienkin maanrakennusprojektien toteutuksen tehokkaasti ja turvallisesti.

3. Täsmällinen urakointi

Ymmärrämme, että projektien onnistuminen riippuu aikataulujen pitävyydestä ja tarkkuudesta työn suorittamisessa. Maanrakennusprojektimme toteutetaan yhdessä huolellisesti suunnitellun aikataulun mukaisesti.

 

4. Sertifioidut työtavat

Työtapamme täyttävät ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifikaattien mukaiset laatu- ja ympäristövaatimukset. Huomioimme työssämme urakoinnin vaikutukset lähiympäristöön ja kehitämme toimintatapojamme jatkuvasti.

Usein kysyttyä vesistötöistä

 • Minkälaisia vesistöalueiden maanrakennusprojekteja toteutatte?

  Toteutamme vesistöalueiden tyypilliset maanrakennustyöt, mukaan lukien kosteikkojen luomisen ja kunnostamisen, tulvasuojauksen ja padotusjärjestelmien rakentamisen sekä ranta-alueiden eroosionhallinnan ja stabiloinnin. Lisäksi olemme työskennelleet vesistöjen puhdistus- ja kunnostusprojekteissa, joissa on keskitytty vesistöjen ekologisen tilan parantamiseen ja biodiversiteetin edistämiseen.

 • Kuinka varmistatte, että vesistötyöt eivät vahingoita paikallista luontoa?

  Vesistötyöt toteutetaan aina ympäristön suojelua ja kestävää kehitystä silmällä pitäen. Käytämme ympäristöystävällisiä menetelmiä ja materiaaleja, teemme ympäristövaikutusten arvioinnit ja työskentelemme yhteistyössä ympäristöasiantuntijoiden kanssa. Lisäksi kiinnitämme erityistä huomiota vesistöjen ja niiden lähialueiden herkkien ekosysteemien suojelemiseen.

 • Minkälaista kalustoa käytätte vesistöalueiden urakointitöissä?

  Vesistöalueiden urakointitöissä käytämme monipuolista kalustoa, joka on suunniteltu erityisesti vesistöjen ja kosteikkoalueiden tarpeisiin. Käytössämme on muun muassa ruoppauslaitteistoja ja -koneita, jotka ovat välttämättömiä pohjan ruoppaustöissä ja sedimenttien poistossa. Vesikasvillisuuden hallintaan käytämme erikoistuneita leikkuu- ja keräyslaitteita. Eroosionhallinnassa ja ranta-alueiden stabiloinnissa hyödynnämme maansiirtokoneita, kuten kaivinkoneita ja kuorma-autoja, maamassojen siirtoon ja muotoiluun. Lisäksi käytämme erilaisia pumppausjärjestelmiä vedenhallintaan ja säännöstelyyn. Kaikissa töissä pyrimme käyttämään mahdollisimman ympäristöystävällistä ja tehokasta kalustoa, jotta voimme suorittaa vesistöalueiden urakointityöt kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

 • Kuinka kauan vesistötyön urakointivaihe kestää?

  Vesistötöiden urakointivaiheen kesto vaihtelee huomattavasti riippuen projektin laajuudesta ja luonteesta. Pienemmät projektit, kuten pienet ruoppaustyöt tai ranta-alueiden kunnostukset saattavat valmistua muutamassa viikossa tai kuukaudessa.

  Laajemmat hankkeet, kuten suuret ruoppausprojektit ja tulvasuojausten rakentaminen voivat kestää useita kuukausia tai jopa yli vuoden. Projektin kesto riippuu monista tekijöistä, kuten työn monimutkaisuudesta, maaperän olosuhteista, sääolosuhteista sekä tarvittavista lupaprosesseista ja ympäristövaikutusten arvioinneista. Jokaiselle projektille laaditaan yksilöllinen aikataulu, joka ottaa huomioon nämä tekijät ja pyrimme aina noudattamaan yhdessä sovittua aikataulua.

Kokonaisvaltaiset maanrakennustyöt Lapissa

Pyydä tarjous

Hannu Ekonoja

Liiketoimintajohtaja

Puh. +358 400 190 351