Tie- ja väylärakentaminen

Napapiirin Maanrakennus toteuttaa tie- ja väylärakennushankkeiden urakointivaiheen työt, kuten pohjatyöt, louhinnan, maansiirron ja pinnoitustyöt Lapin alueella.

Työmies seisoo ojan pohjalla mittakeppi kädessä ja kaivinkone on taustalla.

Tie- ja katurakentamisen asiantuntija Lapissa

Tie- ja katurakentaminen Lapissa edellyttää erityistä asiantuntemusta ja huomiota alueen ainutlaatuisiin olosuhteisiin. Palvelumme kattaa koko prosessin aina suunnittelusta toteutukseen, mukaan lukien maaperän analysoinnin, materiaalien valinnan ja itse rakennustyöt. Ymmärrämme Lappiin liittyvät erityisvaatimukset, kuten sään ääriolosuhteet ja alueen ekologisen herkkyyden. Tavoitteenamme on luoda kestäviä ja turvallisia tie- ja katuverkostoja, jotka tukevat alueen elinvoimaisuutta ja tarjoavat saumattomat yhteydet sekä paikallisille asukkaille, yrityksille että matkailijoille. Projektien läpiviemisessä korostamme avointa kommunikaatiota ja yhteistyötä kaupunkien sekä kuntien kanssa, varmistaen, että lopputulos vastaa kaikkien osapuolten tarpeita ja odotuksia.

Kysyttävää? Ota yhteyttä

Hannu Ekonoja

Liiketoimintajohtaja

Puh. +358 400 190 351


Olemme Lapin suurimpia tieinfran rakentajia

Rakennamme ja korjaamme liikenneväyliä Lapissa, tarjoten monipuolisia ratkaisuja niin liikenteelle kuin jalankulkijoille. Pitkä kokemuksemme kattaa tie- ja katurakentamisen, liikennetunnelien toteutuksen sekä laaja-alaisen väyläsuunnittelun. Meille on tärkeää, että sekä uudet että vanhat rakenteet ovat kestäviä ja turvallisia. Tunnemme Lapin erityisolosuhteet ja varmistamme, että kaikki työmme tukevat alueen kestävää kehitystä ja palvelevat yhteisöjä pitkällä aikavälillä. Palvelumme sisältää alustavan suunnittelun, maaperän tutkimukset ja valmistelutyöt sekä itse rakennusvaiheen.

“Rakennamme ja korjaamme liikenneväyliä Lapissa, tarjoten monipuolisia ratkaisuja niin liikenteelle kuin jalankulkijoille.”

Katurakentaminen kaupunkiympäristössä

Katurakentaminen kaupunkiympäristössä vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta, jotta voidaan varmistaa, että uudet rakenteet täyttävät nykyiset ja tulevat tarpeet. Palvelumme alkaa suunnittelulla, jossa otetaan huomioon liikenteen määrä sekä jalankulkijoiden turvallisuus. Suoritamme kaikki tarvittavat pohjatyöt, mukaan lukien maaperän valmistelun ja tasoituksen, varmistaen vankan perustan tuleville rakenteille. Lisäksi kiinnitämme erityistä huomiota työmaiden häiriöiden minimointiin kaupunkiympäristössä.

 • Otamme huomioon kaupunkialueen erityispiirteet ja infrastruktuurin vaatimukset
 • Suoritetaan kaivuut ja pohjustustyöt, varmistaen vakaan perustan katurakentamiselle
 • Asennamme viemäröinti ja hulevesijärjestelmät sekä toteutetaan itse päällystystyöt
 • Suoritamme pinnan viimeistelytyöt, kuten reunakivet ja viheralueiden rakentamisen

Valmistuneet kohteet

Tie- ja väylähankkeiden kokenut toteuttaja

1. Kokenut työnjohto

Osaava työnjohto on avainasemassa laadukkaan ja tehokkaan urakoinnin toteuttamisessa. Työnjohtajamme ovat alansa asiantuntijoita, joilla on vuosien kokemus ja syvällinen tietämys maanrakennusalalta.

 

2. Monipuolinen kalusto

Monipuolinen kalusto on onnistuneen projektin perusta. Meidän kattava kalustovalikoimamme mahdollistaa erilaisten ja vaativienkin maanrakennusprojektien toteutuksen tehokkaasti ja turvallisesti.

3. Täsmällinen urakointi

Ymmärrämme, että projektien onnistuminen riippuu aikataulujen pitävyydestä ja tarkkuudesta työn suorittamisessa. Maanrakennusprojektimme toteutetaan yhdessä huolellisesti suunnitellun aikataulun mukaisesti.

 

4. Sertifioidut toimintatavat

Työtapamme täyttävät ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifikaattien mukaiset laatu- ja ympäristövaatimukset. Huomioimme työssämme urakoinnin vaikutukset lähiympäristöön ja kehitämme toimintatapojamme jatkuvasti.

Usein kysyttyä tie- ja väylärakentamiseta

 • Mitä tie- ja väylärakentaminen teillä pitää sisällään?

  Tie- ja väylärakentamisen urakointivaihe sisältää tyypillisesti useita eri vaiheita, jotka varmistavat, että rakennettavat tiet ovat turvallisia ja kestäviä. Aluksi suoritetaan yksityiskohtaiset suunnittelutyöt joihin sisältyy myös maasto- ja ympäristötutkimukset. Seuraavaksi tehdään maaperän valmistelutyöt, jotka voivat käsittää maanpoiston, tasoituksen ja louhinnan.

  Tie- ja väylärakentamisessa rakennetaan kerrosrakenteita, joihin kuuluu erilaisia pohja-, väli- ja päällystekerroksia. Viimeistelyvaiheessa suoritetaan tien pintakerroksen päällystys.

  Maanrakennusprojektin aikana kiinnitämme erityistä huomiota urakointivaiheen ympäristövaikutuksiin, melunhallintaan ja jätehuoltoon. Laadunvalvonta on olennainen osa jokaista työvaihettamme, jotta kaikki työt suoritetaan standardien mukaisesti.

 • Miten tie- ja väylärakentamisessa huomioidaan ympäristövaikutukset?

  Tie- ja väylärakentamisen urakointivaiheessa ympäristövaikutukset huomioidaan monin eri tavoin.

  Käytettävät rakennusmenetelmät valitaan myös niiden ympäristöystävällisyyden perusteella, pyrkimyksenä minimoida päästöt ja jätteen määrä. Rakennusvaiheessa toteutetaan toimenpiteitä, kuten melun- ja pölynhallinta, joilla minimoidaan haitat ympäristölle ja lähialueiden asukkaille.

  Jätehuollon ja kierrätyksen osalta varmistetaan, että kaikki projektissa syntyvät jätteet käsitellään asianmukaisesti, suosien kierrätystä ja vähentäen kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää.

 • Minkälaisia tieprojekteja olette tehneet?

  Olemme toteuttaneet monenlaisia tieprojekteja, jotka ovat vaihdelleet laajuudeltaan ja monimutkaisuudeltaan.

  Paikallisteiden parannustöiden urakointityöt ovat sisältäneet tiepinnoitteiden uusimista, tienvarsien maisemointia ja turvallisuusparannuksia. Lisäksi olemme olleet mukana suuremmissa infrastruktuurihankkeissa, kuten suurten liikenneympyröiden ja väylien toteutuksessa.

 • Minkälaista kalustoa hyödynnetään tie- ja väylärakentamisessa?

  Tie- ja väylärakentamisen urakointivaiheessa hyödynnetään useita erilaisia rakennuskoneita ja -laitteita, jotka on suunniteltu erityisesti maanrakennus- ja rakennustöihin. Tyypillisesti käytetään kaivinkoneita, jotka ovat välttämättömiä maansiirtoon, kaivamiseen ja louhintaan. Myös kuorma-autoja käytetään maamassojen, kuten soran ja muiden rakennusmateriaalien, kuljettamiseen.

  Tienpäällystystöissä tarvitaan asfalttikoneita ja tiivistyskalustoa, jotka varmistavat päällysteen tasaisuuden ja kestävyyden. Lisäksi käytetään usein erilaisia nostureita ja nostolaitteita rakennusmateriaalien ja -komponenttien siirtämiseen sekä erityisiä maanmuokkauskoneita, kuten tienhoitokoneita ja -levittimiä.

  Monissa projekteissa käytetään myös laserlaitteita ja muita tarkkuusmittausvälineitä, jotka auttavat tarkassa maastomittauksessa ja varmistavat, että rakennustyöt suoritetaan suunnitelmien mukaisesti. Nykyaikainen kalusto ja teknologia ovat avainasemassa tie- ja väylärakentamisen tehokkaassa ja laadukkaassa toteutuksessa.

 • Kuinka kauan tieprojektin urakkavaihe kestää?

  Tieprojektin urakkavaiheen kesto vaihtelee projektista riippuen, sillä niihin vaikuttavat monet eri tekijät, kuten projektin laajuus, tyypilliset työolosuhteet, sääolosuhteet, maasto ja tarvittavat rakennusmenetelmät. Pienet tieparannukset tai lyhyet tieosuudet voidaan yleensä valmistaa muutamassa kuukaudessa, kun taas suuremmat infrastruktuurihankkeet, kuten uudet moottoritiet tai monimutkaiset siltarakenteet, voivat kestää useita vuosia.

  Projektin suunnitteluvaiheessa laaditaan yleensä arvioitu aikataulu, joka perustuu työn laajuuteen ja monimutkaisuuteen. On tärkeää huomioida, että tietyt ulkoiset tekijät, maaperän odottamattomat haasteet, voivat vaikuttaa urakointivaiheen aikatauluun. Napapiirin Maanrakennuksella pyrimme aina noudattamaan sovittuja aikatauluja ja informoimaan asiakkaita mahdollisista muutoksista projektin edetessä.

Kokonaisvaltaiset maanrakennustyöt Lapissa

Pyydä tarjous

Hannu Ekonoja

Liiketoimintajohtaja

Puh. +358 400 190 351